Slow-pitch středních škol

Co to je Slow-pitch

Slow-pitch je pálkovací hra podobná baseballu a softballu. Hlavní odlišností od softbalu resp. baseballu je, že hráč na pálce neodpaluje rychle nadhozený míč, ale pálí míč nadhozený pomalým obloukem, do kterého se trefí opravdu každý. Díky této úpravě pravidel je hra i pro začínající hráče stále živá, dramatická a dostatečně emotivní. Rozvoj této průpravné hry je podporován Českou softballovou a Českou baseballovou asociací a jsou pořádány celorepublikové školní ligy

Co je cílem Slow-pitchových turnajů

Organizace turnaje ve Slow-pitchi

Školní Slow-pitchová liga je organizována jako dva na sebe navazující jednodenní turnaje (v každém pololetí 1 turnaj - září a květen). Akce je určena pro smíšená družstva základních škol (věkový strop 15 let, 9. třída a nižší ročníky středních škol)

Podmínky účasti:

 1. Vytvoření minimálně 10 členného družstva příslušné kategorie. Soupiska týmu se jmény hráčů, ročníky narození, názvem školy a podpisem doprovodu bude odevzdána pořadateli před začátkem prvního zápasu družstva.
 2. Každé družstvo musí mít sebou odpovědný doprovod (zletilá osoba), který podepisuje soupisku týmu, odpovídá za celý tým.
 3. Jedna škola může nominovat i více družstev dané kategorie.
 4. Hráči jednoho týmu musí mít alespoň částečně v jednotné oblečení (min. dresové tričko).
 5. Zúčastní-li se turnaje družstvo prokazatelně utvořené kompletně z hráčů mladších ročníků než je nejmladší kategorie, bude automaticky na začátku každého utkání zvýhodněno pěti body -> utkání začíná za stavu 5:0 pro mladší hráče/hráčky.

Pořadatel

Pořadatelem T-ballových turnajů je softballový klub SK Pegas Sedlčany z.s.

Garantem turnajů za SK Pegas je Tomáš Langer (724 926 336, pegas.sedlcany@seznam.cz)

Pravidla pro slow-pitch smíšených družstev

Pro Slow-Pitch platí Pravidla softballu schválená Českou softballovou asociací a následující úpravy:

 1. V poli hraje 10 hráčů, ve vnitřním resp. vnější poli musí být vždy 2 kluci a 2 dívky, nadhazovač a chytač musí být opačného pohlaví. Je možné hrát v 9 hráčích, pak je chybějící hráč v pořadí na pálce vždy aut a dále ve vnitřním resp. vnějším poli, podle toho, kde hrají jen tři polaři, musí být vždy alespoň jeden kluk a jedna dívka.
 2. Na pálku musejí nastupovat vždy kluci a dívky střídavě.
 3. Meta zdarma, po 4 špatných nadhozech, je vždy postup pouze na 1. metu. Úmyslná meta zdarma není povolena. Je nutno nadhazovat.
 4. Území chytače: Chytač musí zůstat ve svém území, dokud míč není odpálen, nedotkne se země nebo domácí mety, nedosáhne území chytače.
 5. Nadhoz musí mít převýšení mezi 1,8 m a 3,6 m od země.
 6. Pálkaři nesmějí narazit míč ani „čopovat“, tzn. srazit míč přímo před sebe tak, aby se odrazil vysoko do vzduchu.
 7. Strike-zóna je určena kolenem přední nohy a ramenem zadní ruky.
 8. Počet homerunů v utkání je omezen na 5. Pokud míč přeletí ohrazení hřiště až po tom, co byl tečován polařem, nepočítá se takový homerun do tohoto limitu. Každý pálkař, který odpálí další homerun nad tento limit, je aut, míč je mrtvý a běžci nemohou postupovat. Homerun se započítá družstvu i v případě, že pálkař nebo běžci neudělali bod.
 9. Strike je každý nadhoz, který projde strike-zónou nebo který pálkař prošvihne; strike není nezapočítán, pokud pálkař prošvihne míč, který se před tím dotkl domácí mety nebo země; po každém neodpáleném nadhozu je míč mrtvý, foul-tip a foul-ball při třetím striku znamená aut. PRAVIDLA PRO SLOW-PITCH SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
 10. Ball je každý správně nadhozený míč, který neproletí strike-zónou a který pálkař neprošvihl, nebo který se dotkne domácí mety nebo země před domácí metou; míč je mrtvý, každý nesprávný nadhoz, který pálkař neprošvihl. V důsledku nesprávného nadhozu se běžci neposouvají zdarma po metách. Pokud pálkař švihne, pravidlo o nesprávném nadhozu neplatí.
 11. Krádež mety není dovolena, běžec může opustit metu ve chvíli, kdy pálkař odpálí, míč dosáhne domácí mety nebo se před ní dotkne země. Po každém neodpáleném nadhozu je míč mrtvý a běžec se musí vrátit na metu.
 12. Rozehra končí, jakmile se míč vrátí k nadhazovači.
 13. Obránci nepoužívají rukavice, ke hře se používají měkké míče (stlačený molitan). Používání helem u pálkařů a běžců není nařízeno.
 14. Hru zahajuje a každý odpal povoluje rozhodčí pokynem "HRA"
 15. Hraje-li se v tělocvičně, pak míč odpálený a přímo odražený od stěny do pole je ve hře. Míč odražený do pole ze zámezí nebo z pole do zámezí je faul ball. Míč odražený od stropu je aut pro pálkaře. Je-li odražený míč od stěny chycen v letu, pálkař je aut.

Taktika

Obrana:

Útok: