Sedlčanská T-Ballová liga - prezentace

Co to je T-ball

T-ball je průpravná hra pro softbal a baseball určená především nejmladším dětským věkovým kategoriím. Hlavní odlišností od softbalu resp. baseballu je, že hráč na pálce neodpaluje nadhozený míč, ale pálí míč ze stativu (pevného stojanu s pružným zakončením). Díky této úpravě pravidel je hra pro mladé hráče stále živá, dramatická a dostatečně emotivní (zatímco při čekání na úspěšný odpal se většina dětí nudí). Rozvoj této průpravné hry je podporován Českou softballovou a Českou baseballovou asociací v rámci akce T-ball do škol.

Co je cílem T-ballových turnajů

Organizace turnaje T-ballové ligy

Školní T-ballová liga je organizována jako dva na sebe navazující jednodenní turnaje v každé kategorii (v každém pololetí 1 turnaj - listopad/prosinec a duben/květen). Akce je určena pro čtyři kategorie hráčů a hráček:
T-ball MICRO - smíšená družstva 2.-3. tříd
T-ball MINI - smíšená družstva 4.-5. tříd
T-ball MAXI - smíšená družstva 6.-7. tříd

I. kolo turnaje probíhá v hale tělocvičny GaSOŠE Sedlčany a II.kolo pak na stadionu SK Pegas Sedlčany (v sousedství s GaSOŠE Sedlčany).

Podmínky účasti:

 1. Vytvoření přibližně 12 členného družstva příslušné kategorie. Soupiska týmu se jmény hráčů, daty narození, názvem školy a podpisem doprovodu bude odevzdána pořadateli před začátkem prvního zápasu družstva.
 2. Každé družstvo musí mít sebou odpovědný doprovod (zletilá osoba), který podepisuje soupisku týmu, odpovídá za celý tým.
 3. Jedna škola může nominovat i více družstev dané kategorie.
 4. Hráči jednoho týmu musí mít alespoň částečně v jednotné oblečení (min. dresové tričko).
 5. Zúčastní-li se turnaje družstvo prokazatelně utvořené kompletně z hráčů mladších ročníků než je nejmladší kategorie, bude automaticky na začátku každého utkání zvýhodněno pěti body -> utkání začíná za stavu 5:0 pro mladší hráče/hráčky.
 6. Bude-li za tým výjimečně startovat jeden nebo více hráčů o rok starších (v nejstarší kategorii), bude družstvo soupeře zvýhodněno pětibodovým náskokem.
 7. Výjimku (start starších hráčů/hráček) povoluje ředitel turnaje pouze ze závažných důvodů !

Vítěz a další pořadí

Turnaj se hraje systémem 2x každý s každým. Hraje se podle dále uvedených pravidel pro T-ball + úprav pro tento turnaj. Konečné pořadí určuje:

Družstva, které v průběhu obou kol turnaje dosáhnou nejlepšího výsledku získají pohár a titul Vítěz Sedlčanské T-BALLové ligy.

Pořadatel

Pořadatelem T-ballových turnajů je softballový klub SK Pegas Sedlčany z.s.

Garantem turnajů za SK Pegas je Tomáš Langer (724 926 336, lang.tlj@centrum.cz)

T-ball: Pravidla pro softball hraný ze stativu

Pro hru ze stativu platí pravidla softballu a následující úpravy:

 1. Hráč na pálce neodpaluje nadhozený míč, ale pálí míč ze stativu (pevného stojanu s pružným zakončením).
 2. Dopadne-li odpálený (sražený) míč do kruhové výseče vyznačené do vzdálenosti 2,5 metru od stativu, je to chybný odpal.
 3. Pokud se míč z této výseče vykutálí do pole, míč je ve hře.
 4. Důsledkem poražení stativu je chybný odpal.
 5. Míč chycený ze vzduchu znamená aut i když pálkař porazí stativ.
 6. Jakékoliv 3 chybné odpaly znamenají aut pro pálkaře.
 7. Běžec smí opustit metu až po odpalu, jinak se jedná o předčasný výběh.
 8. Rozehra končí, jakmile se míč vrátí k nadhazovači. Vrácení míče chytači se nepovažuje za rozehru.
 9. Míč na stativ pokládá rozhodčí a pálkař smí začít s odpalem až po slovním pokynu rozhodčího „HRA“.
 10. Výšku stativu nastaví rozhodčí za účasti vedoucích družstev před zápasem a po celý zápas je neměnná.
 11. Běžci musejí používat helmy.
 12. Stativ je umístěn na pravé straně pravého pálkařského území tak, že střed stativu je na středu pálkařského území a osa stativu je na pravé čáře tohoto území.
 13. Pálkařské území pro hru ze stativu je vymezeno takto: k původnímu pravému pálkařskému území se po pravé straně přidá ještě jedno, takže stativ bude uprostřed.
 14. Pálkař nesmí při odpalu vystoupit z pálkařského území.

Sedlčanská T-ballová liga (úprava výše uvedených pravidel)

Tato úprava se rovněž běžně používá pro turnaje v hale:

Taktika

Obrana:

Útok:

Průpravné hry když je vás málo

Chcete si zatrénovat teeball, ale nemáte k dispozici více než 12 hráčů? Nevadí, pořád ještě můžete hrát. Rozdělte hráče na tři podobně silné týmy po 4. Dva týmy budou vždy hrát v obraně (a tak budete mít téměř kompletní obranu) a jeden tým je na pálce. Po třech autech (či např. 3 bodech) se vše posune -> útočící tým jde do obrany a jeden z bránících jde útočit. Celá směna je tak uzavřena v okamžiku, kdy se všechny týmy vystřídaly na pálce.

Je vás ještě méně či máte opravdu malý prostor ?
Máte pouze 9 hráčů? Nebo jen 8, 7 nebo 6? Nebo je vaše tělocvična opravdu malá? Nevadí, zahrajte si „longball“. Dokonce si můžete ve škole vytvořit svou vlastní zimní longballovou ligu.

Longball Jedná se o modifikovaný teeball, vhodný zejména pro malé obdélníkové tělocvičny. Vymezte pravoúhlé hřiště (domácí meta v rohu - stativ na domácí metu, umístěte zdvojenou 1. metu (bezpečnost běžců a polařů) do vzdálenosti 12-14 metrů (po delší straně tělocvičny a kužel na druhé pomezní čáře (vymezuje pouze okraj hřiště). Dále vyznačte zónu o poloměru cca 6 metrů – žádný polař nesmí stát uvnitř a odpálený míč nesmí zůstat v této zóně, jinak je špatně odpálený. Jeden z polařů je prvním metařem, ostatní jsou libovolně rozmístěni v povoleném prostoru. Tým v útoku postupně chodí na pálku a snaží se odpálit a doběhnout na první metu dříve, než je na ní zahrán šlapací aut. Míč chycený ze vzduchu je rovněž autem. Pokud běžec bezpečně doběhne získává pro své družstvo bod a zařazuje se na konec pálkařského pořadí (nezůstává na metě). Obrana a útok se střídají po zahrání třech autů nebo po získání třech bodů. Pokud tým prohrává, na pálce může zůstat do té doby, než jsou zahrány tři auty nebo se tým dostane o tři body do vedení. Pokud tým vyhrává, může skórovat pouze tři body za směnu.

Máte opravdu malé děti (do 7 let) ?
Malé děti mívají problémy s držením míče a jeho házením. Přesto i ony mohou hrát jednoduchou hru s názvem „blastball“.

Blastball Hra probíhá na stejném hřišti jako longball, ovšem hráči v obraně mají za úkol míč pouze chytit a nikoliv házet. Míč chycený přímo ze vzduchu je aut. Míč odpálený po zemi musí polaři zachytit, zvednout nad hlavu a zvolat „mám“. Pokud se tak stane dříve, než pálkař doběhne na první metu, je pálkař aut. Ostatní pravidla jsou shodná s longballem.