Užitečné dokumenty

V této sekci naleznete důležíté dokumenty, které se týkají klubové činnosti, a další zajímavé soubory ke stažení, jako pravidla softbalu atd.

Platby a brigády

(Výňatek z předpisu pro platby a odměny ve znění úpravy schválené VR dne 2. listopadu 2019. Údaje o přesných finančních částkách k dispozici u hospodáře/ky, popř. prezidenta SK.)
1/ Placení ročních členských příspěvků Příspěvky se platí nadvakrát a jsou splatné nejpozději k 31.březnu (za období únor až červenec) a k 31.říjnu (za období srpen až leden). Poplatky 50,-Kč se hradí jednorázově do 31.března a lze je uhradit hotově hospodáři. Ostatní příspěvky je možné platit pouze bezhotovostním převodem či vkladem hotovosti na číslo účtu 194 810 350/0300 u Poštovní spořitelny, variabilní symbol = rok, měsíc a den narození (např. 19810209). V případě úhrady za část období se účtuje poměrná část ve výši jedné desetiny ročního členského příspěvku za každý započatý měsíc. Noví členové mládežnických družstev neplatí příspěvky v tom pololetí, ve kterém začnou (1. pololetí).

2/Sankce za pozdní zaplacení příspěvků 50,-Kč za každý započatý měsíc

3/ Povinnost podílet se na chodu SK Pegas se vztahuje na všechny aktivní hráče a hráčky od 13 let včetně*). Brigádnické hodiny je nutné odpracovat za každé pololetí (období únor až červenec a období srpen až leden) samostatně.
Na trenéry se brigádnická povinnost nevztahuje, pro trenéry jsou brigády pouze doporučené!

Brigády vyhlašují trenéři, příp. člen VR a ti po ukončení brigády nahlásí jména a počty odpracovaných hodin na e-mail: pegas.sedlcany@seznam.cz. Hráči si stav odpracovaných brigád mohou kontrolovat na stránkách klubu.

*) rozhoduje ročník, ve kterém daného věku dosáhne

4/ sankce za neodpracované brigády = 150,-Kč za každou neodpracovanou hodinu

Další informace naleznete v dokumentu Předpis pro platby a odměny.