Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Nanesení prášku (rezin) na míč nebo do rukavice a poté vložení míče do rukavice je povoleno.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Nadhazovač se musí alespoň jednou nohou dotýkat nadhazovací mety v době, kdy přijímá signály od chytače.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Nadhazovací vzdálenost se měří od přední hrany nadhazovací mety po střed domácí mety.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Pálkařovy ruce se považují za součást těla, nikoliv pálky.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Odpal, který zasáhne pouze oranžovou část dvojité první mety, se považuje za dobrý.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Běžící pálkař po odpalu odhodí pálku tak, že zabrání polaři zahrát aut. Toto se považuje za bránění běžícího pálkaře a ten je za to vyhlášen aut.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Překážení ve hře je jednání hráče nebo člena družstva v útoku, jímž brání polaři ve hře nebo klame nedovoleným způsobem.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Běžec R1 je na první metě, žádný aut. Pálkař odpálí po zemi na prvního metaře, který chytí míč, zašlápne první metu a potom se dotkne běžce R1, který stále stojí na první metě. Rozhodčí oznámí:
 • A) Pálkař je aut, R1 zůstává na první metě.
 • B) R1 je aut za bránění, pálkař jde znovu na pálku.
 • C) Pálkař i běžec jsou aut.
 • D) R1 je aut, pálkař získává první metu.
9. Pravidlo o bránění pálkaře se neuplatní v situaci:
 • A) Pálkař brání chytači zpracovat nebo přihodit míč tím, že úmyslně vyšlápne ze svého území.
 • B) Pálkař brání během rozehry na domácí metě.
 • C) Pálkař je ve svém území a neúmyslně je zasažen míčem hozeným chytačem.
 • D) Pálkař zůstane ve svém území a úmyslně brání chytači ve hře.
10. Jedno z následujících tvrzení nesplňuje podmínky správného nadhozu:
 • A) Pohyb paže a ruky v zápěstí během a po vypuštění míče musí směřovat vpřed před tělo.
 • B) Nadhazovač může upustit, kutálet nebo nadhodit o zem, aby tím znemožnil pálkaři odpal.
 • C) Stojná noha nadhazovače musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou nebo se od ní odtáhnout či odrazit nebo být ve vzduchu před dopadem švihové nohy na zem.
 • D) Během dokončení nadhozu musí být ruka níže než bok a zápěstí nesmí být dále od těla než loket.