Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Jestliže FLEX nastoupí do útoku na místě DP, nejedná se v jeho případě o střídání (pro FLEX), ale změna musí být nahlášena rozhodčímu.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Nanesení prášku (rezin) na míč nebo do rukavice a poté vložení míče do rukavice je povoleno.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Nadhazovací vzdálenost se měří od přední hrany nadhazovací mety po střed domácí mety.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Žádný běžec nemůže být odvolán z mety proto, aby šel na pálku ve správném pořadí.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Správně odpálený míč, který zasáhne nadhazovací metu, od níž se odrazí přímo do zámezí  poté, co projde polařem stojícím u třetí mety, který se ho ale nedotkne, se považuje za dobrý  odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Pálkař B1 odpálí míč směrem na nadhazovače. Míč dopadne před nadhazovačem na zem a vlivem zpětné rotace zasáhne v poli (fair territory) odhozenou masku polaře F2, od které se následně odrazí do zámezí (foul territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Všechny mety obsazeny, bez autů. Pálkaři je vyhlášen čtvrtý špatný nadhoz. Běžec R3, který postupuje ze třetí mety na domácí, si sundá helmu a to před tím než dosáhne mety domácí. Rozhodčí vyhlásí R3 aut.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Při hře s dvojitou první metou se nepoužije následující pravidlo:
 • A) Po přeběhnutí mety se běžící pálkař musí vrátit na vnitřní polovinu.
 • B) Polař musí vždy použít pouze vnitřní část dvojité mety.
 • C) Pokud se běžec vrátí na první metu a stojí na její vnější části, je nechráněný a je aut, jestliže vybíhá z vnější části mety při nadhozu.
 • D) Pokud správně odpálený míč zasáhne vnitřní polovinu mety, je vyhlášen dobrý odpal, pokud zasáhne vnější, je vyhlášen chybný odpal.
9. Pálkař odpálí jednometový odpal, na který běžec R1 z druhé mety skóruje, nešlápne však na třetí metu. Co je správná hra na výzvu při mrtvém míči:
 • A) První metař, který nedrží míč, upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.
 • B) Všechny tyto situace.
 • C) Nadhazovač přihraje míč na třetí metu polaři F5, který upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.
 • D) Nadhazovač drží míč a upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.
10. Běžec R1 je na první metě, žádný aut. Při pokusu R1 ukrást metu brání hlavní rozhodčí neúmyslně polaři F2 při přihrávce na druhou metu. Rozhodčí:
 • A) Vyhlásí dočasně mrtvý míč a jestliže byl R1 autován, pošle jej na první metu.
 • B) Vyhlásí dočasně mrtvý míč. Bude-li R1 zahrán aut, pak aut platí, jinak je R1 poslán zpět na první metu.
 • C) Vyhlásí okamžitě mrtvý míč a pošle R1 zpět na první metu.
 • D) Nechá pokračovat ve hře a platí výsledek rozehry.