Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Žádný běžec nemůže být odvolán z mety proto, aby šel na pálku ve správném pořadí.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Pro řízení hry družstva v útoku je povolen jen jeden kouč.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Strikezóna je prostor nad jakoukoli částí domácí mety mezi rovinou vrcholu kolen a rovinou podpaží pálkaře v jeho přirozeném pálkařském postavení.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Dobrý nadhoz (strike), který se dotkl země před tím, než ho chytač chytil do rukavice, se považuje za odražený míč.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Běžec, který předběhne předcházejícího běžce, je vyhlášen aut a míč je mrtvý.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Běžec R1 na první metě. Pálkař B1 odpálí míč po zemi na polaře F3, kterého míč zasáhne do nohy a po odrazu zasáhne i běžce R1, který usiluje o druhou metu. Rozhodčí vždy vyhlásí mrtvý míč a přidělí běžci R1 druhou metu a pálkaři B1 první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Území pálkaře (pálkařský box) je po obou stranách domácí mety a má rozměry 0,91 m krát 2,13 m (3 x 7 ft.).
 • Pravda
 • Nepravda
8. Mezi druhy „Hry na výzvu“ nepatří:
 • A) Pokus o postup na druhou metu po přeběhnutí první mety.
 • B) Nastoupení neohlášeného hráče při použití pravidla se zastupujícím hráčem podle pravidla o krvi ve sportu.
 • C) Opuštění mety při chytání odpáleného míče ze vzduchu před prvním kontaktem s míčem.
 • D) Běžec se přestane dotýkat mety dříve, než nadhazovač vypustí míč z ruky při nadhozu.
9. Běžec R1 a běžící pálkař jsou oba mezi první a druhou metou, když pravý polař přihraje míč mimo hřiště. Běžící pálkař získá:
 • A) Třetí metu.
 • B) Druhou metu.
 • C) První metu.
 • D) Domácí metu.
10. Ve které z následujících situací není uplatněno pravidlo o bránění pálkaře:
 • A) Pálkař je ve svém území a neúmyslně je zasažen míčem hozeným chytačem.
 • B) Pálkař zůstane ve svém území a úmyslně brání chytači ve hře.
 • C) Pálkař brání během rozehry na domácí metě.
 • D) Pálkař brání chytači zpracovat nebo přihodit míč tím, že úmyslně vyšlápne ze svého území.