Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Míč je ve hře, pokud pálkař nenastoupí na pálku do 10 vteřin po výzvě rozhodčího "Hra".
 • Pravda
 • Nepravda
2. Rozhodčí vyhlásí nesprávný nadhoz (illegal pitch), jestliže chytač F2 nebyl ve svém území v době kdy nadhazovač rozpojil ruce a zahájil nadhoz.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Běžec R3 na třetí metě. Pálkař B1 odpálí vysoký míč do zámezí. Polař F5 se snaží míč chytit ze vzduchu a přitom se střetne s vedoucím týmu v útoku, který stojí ve svém území u třetí mety. V důsledku střetu polař F5 míč nechytí. Rozhodčí vyhlásí pálkaře B1 aut.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Hráčky téhož družstva mohou mít oblečeny jak dlouhé, tak krátké kalhoty, pokud jsou stejné barvy.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Čáry, které ohraničují nadhazovací kruh, nejsou jeho součástí.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Jestliže FLEX nahradí DP na jeho místě v pořadí pálkařů, nejedná se v jeho případě o střídání, ale změna musí být nahlášena rozhodčímu.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Jestliže chytač chytí letící chybný odpal a stojí přitom jednou nohou mimo hřiště, je míč ve hře.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Co nelze považovat za protestovatelnou situaci:
 • A) Vyhlášení běžce aut nebo safe.
 • B) Start neoprávněného hráče.
 • C) Nesprávné střídání nebo návrat do hry.
 • D) Chybný výklad pravidel.
9. Chytač odnese míč na lavičku soupeře, aby tečoval hráče, který minul domácí metu. Běžci, který stojí na druhé metě, rozhodčí přidělí:
 • A) druhou metu
 • B) domácí metu
 • C) první metu
 • D) třetí metu
10. Pro specifikaci definice „Nadhozů na rozcvičení“ neplatí následující tvrzení:
 • A) V průběhu zápasu může rozhodčí povolit 5 nadhozů na rozcvičení namísto 3, pokud to povětrnostní podmínky vyžadují.
 • B) Nadhazovač, který se vrací nadhazovat ve stejné směně, ve které byl vystřídán, nemá žádné nadhozy na rozcvičení.
 • C) V první směně (nebo střídající nadhazovač před jeho první směnou v utkání) smí mít nadhazovač na rozcvičení maximálně 5 nadhozů.
 • D) Během cvičných nadhozů není hra přerušena.