Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Po předzápasové schůzce (pre-game meeting) vedoucí týmu hostů úmyslně smaže čáry pálkařského území. Rozhodčí vyhlásí strike pro pálkaře hostů, který jde odpalovat jako první v line- up.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Pálkař se snaží vyhnout se zasažení nadhozem, ale neúmyslně se pohne do nadhozu, jemuž se snaží vyhnout, a míč mu škrtne o dres. Rozhodčí vyhlásí mrtvý míč a přizná pálkaři první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Pálkař B1 odpálí míč směrem na nadhazovače. Míč dopadne před nadhazovačem na zem (fair territory) a vlivem zpětné rotace zasáhne odhozenou pálku pálkaře B1 v poli (fair territory), od které se následně odrazí do zámezí (foul territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Běžec může opustit metu, kterou drží, v okamžiku zahájení nadhozu nadhazovačem.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Chytač musí zůstat uvnitř svého území pouze do doby, než nadhazovač při nadhozu vypustí míč z ruky.
 • Pravda
 • Nepravda
6. O způsobilosti hřiště pro zahájení hry rozhoduje výhradně hlavní rozhodčí.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Vyřazený (removed) hráč nemůže sedět na lavičce (v dugoutu).
 • Pravda
 • Nepravda
8. Běžec R1 na druhé metě. Pálkař B2 odpálí dlouhý míč v letu, který vnější polař chytí, ale po chycení s ním přepadne přes ohraničení hřiště. R1 je přidělena:
 • A) Druhá meta
 • B) První meta.
 • C) Domácí meta.
 • D) Třetí meta.
9. Rozhodčí nevyhlásí pálkaře aut, pokud:
 • A) Odpálí s nesprávnou pálkou.
 • B) Vstoupí do pálkařského území s upravenou pálkou.
 • C) Vstoupí do pálkařského území s nesprávnou pálkou.
 • D) Rozcvičuje se v přípravném kruhu s upravenou pálkou.
10. Pravidlo o bránění pálkaře se neuplatní v situaci:
 • A) Pálkař brání během rozehry na domácí metě.
 • B) Pálkař brání chytači zpracovat nebo přihodit míč tím, že úmyslně vyšlápne ze svého území.
 • C) Pálkař zůstane ve svém území a úmyslně brání chytači ve hře.
 • D) Pálkař je ve svém území a neúmyslně je zasažen míčem hozeným chytačem.