Úrazové pojištění

Úrazové pojištění máme přes ČUS u VZP. Platí i pro úrazy při tréninku v klubu.

formulář oznámení škodné události
všeobecné pojistné podmínky

Pojistná událost se vyřizuje až po skončení léčby. Formulář je třeba vyplnit, přiložit všechny lékařské zprávy (zde stačí kopie, není třeba originály) a poslat na svaz do Kanceláře (ČSA). Zde případ zaevidují, potvrdí formulář razítkem a zašlou na pojišťovnu VZP, která to zlikviduje a vyplatí odškodné.

Vše však až po ukončení léčby, zejména je důležitá výstupní kontrola (potvrzení nutné přiložit).

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:
INFORMACE O POJIŠTĚNÉM = komu se stal úraz,
INFORMACE O ŽADATELI = v případě nezletilé osoby se vyplňují se údaje o rodiči nebo údaje obmyšlené osoby v případě smrti (zde nutno vyplnit RODNÉ ČÍSLO zákonného zástupce – složenka přijde na adresu, jméno, příjmení a rodné číslo této osoby)
DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY = vyplňuje sportovní organizace název střešní organizace - Česká unie sportu;
evidenční číslo* členského SK/TJ nebo sportovního svazu v rámci ČUS;
činnost, při které došlo k úrazu;
jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);
razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČUS);

ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ a PROHLÁŠENÍ = vyplňuje zraněný - v případě nezletilé osoby rodič (doporučuji výplatu na CZK účet u tuzemského peněžního ústavu).