[ < < Zpět na aktuality ]

program Valné hromady SK

Vytvořil:Admin Administrátor (admin)
Dne:29.03.2019 10:53:00

salónek restaurace Kozlovna U Komína 30. 3. 2019 od 18:00
 
1. zahájení – úvodní slovo, 
2. jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu,
3. seznámení s programem a jeho schválení,
4. volba mandátové a volební komise,
5. výroční zpráva, zpráva o činnosti výkonné rady (VR) za volební období, zpráva o hospodaření klubu v roce 2018, zpráva revizní komise (RK),
6. návrh rozpočtu na rok 2019, diskuse k rozpočtu na rok 2019,
7. volby vedení SK (představení kandidátů, volba prezidenta SK, volba členů VR, volba členů RK),
8. diskuze,
9. usnesení VH,
10. ukončení valné hromady.