[ < < Zpět na aktuality ]

Valná hromada SK

Vytvořil:Admin Administrátor (admin)
Dne:11.02.2019 09:41:35

Valná hromada SK Pegas Sedlčany, schůze členů klubu, se bude konat dne 30. března 2019 od 18:00 hod.
Letošní Valná hromada je volební, lze volit prezidenta klubu, výkonnou radu a revizní komisi. Právo hlasovat má každý řádný člen (se zaplacenými členskými příspěvky) od dosaženého věku 16 let, právo být volen každý starší 18 let (dále dle stanov).
Zájemci o kandidaturu do funkcí, zašlete své návrhy Kačce Ešnerové do 1. března 2019.

Dále bude na programu jednání řada důležitých bodů týkajících se další existence klubu. Těšíme se na Vaší hojnou účast.