Brigáda 30. března

Přesun materiálu z tělocvičny, zabydlení 3 šaten, opláštění 2. dugoutu.